Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Miesjärjestöjen keskusliitto MJKL ry huolehtii toimintaansa osallistuvien henkilötietojen suojaamisesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kansallisen henkilötietolain mukaisesti. Tässä selosteessa kuvataan, miten MJKL kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa ko. tietoja.

MJKL ylläpitää seuraavia henkilötietorekistereitä: Asiakastietorekisteri. Tietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen käytetään seuraavia ohjelmia: Microsoft – Office 365 | Hansaworld – Standard Accounts. Ohjelmien sisällöt tallentuvat nk. pilvipalveluun ja ohjelmien sisältämiin tietoihin pääsee käsiksi vain MJKL:n hallinnoiman
salasanajärjestelmän kautta siihen oikeutetut henkilöt. Ohjelmatuottajien tietosuojaselosteet löytyvät näiden Internet-sivustoilta.

MJKL käsittelee henkilötietoja seuraavia periaatteita noudattaen:

 • henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi,
 • henkilötietoja käsitellään ennalta määrätyn käyttötarkoituksen mukaisesti,
 • henkilötiedot ovat täsmällisiä ja päivitettyjä sekä asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa tietojen käsittelytarkoituksiin,
 • tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten, ja
 • tietoja käsitellään tietoturvallisella tavalla.

MJKL vastaa tämän selosteen sisällöstä ja sen päivittämisestä. Viimeisin päivitys tehtiin 17.1.2022.

Rekisteriasioistavastaava yhteyshenkilö on MJKL:n pääsihteeri.

Asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Miesjärjestöjen keskusliitto MJKL ry

Käyttötarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoa MJKL:n tilaisuuksiin ilmoittautuneista henkilöistä. Rekisteriä hyödynnetään yhteydenpitoon ja seurantatietojen keruuseen (jälkimmäinen tapahtuu anonyymisti). Henkilö hyväksyy tietojensa säilyttämisen ja käytön ilmoittautumislomakkeen täyttämisen yhteydessä.

Kerättävät tiedot ja niiden säilytysaika

Rekisteri voi sisältää henkilöstä seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite
 • Ilmoittautumisen ajankohta
 • Ikä
 • Taho, jota edustaa
 • Ruokavalio

Tietojen säilytysajoissa noudatetaan kirjapitolakia.

Tietolähteet

Rekisteriin liitytään ilmoittautumalla MJKL:n tilaisuuteen. Tiedot annetaan yhdistyksen nettivisuilla olevan sähköisen lomakkeen kautta.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muuten kuin lain vaatimuksesta.

Tietojen suojaus

Tiedot kerätään sähköiseen tietokantaan, joka on salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattu. Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on siihen lupa asemansa vuoksi.

Rekisteritietojen tarkastusoikeus

Kaikilla rekistereissä olevilla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot ja pyytää tietojen oikaisua tai poistoa olemalla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön.

Vastuuhenkilö

MJKL:n pääsihteeri | toimisto@miesjarjestojenkesusliitto.fi