MJKL:n vaikuttamistoiminnan painopisteet

Vanhemmuus

 • Isyyden merkityksen ja tuen vahvistaminen
  • Ammattilaisille ja viranomaisille perus- ja täydennyskoulutusta isyyden merkityksestä
  • Tukipalvelujen vahvistaminen sekä alkavaan isyyteen että isyyden eri kriiseihin
 • Vanhemmuuden tasavertainen jakautuminen erotilanteissa
  • Yhteishuoltajuus edelleen oletusarvoisena ratkaisuna
  • Vuoroasuminen ensisijainen vaihtoehto (muu ratkaisu edellyttää vankat perustelut)
  • Vuoroasumiseen päädyttäessä tuet, etuudet ja kulut jaettava tasavertaisesti vanhempien kesken näiden henkilökohtaisiin tuloihin suhteutettuna
  • Vanhemmuuden tahallinen horjuttaminen (esimerkiksi vieraannuttaminen ja tapaamisoikeuden noudattamattomuus) tulee lainsäädännön turvin estää

Poikien ja nuorten miesten syrjäytyminen

 • Poikien ja nuorten miesten syrjäytymiseen puuttuminen tuloksellisesti
  • Viranomaisrakenteiden haastaminen huomioimaan ongelma ja etsimään siihen määrätietoisesti ratkaisuja

Hyvinvointi- ja tasa-arvotyön symmetrisyys sukupuolten suhteen

 • Mies- ja naisnäkökulman yhtäläinen huomioiminen lainsäädännössä ja viranomaisrakenteissa
  • Lakien uudistaminen ja tarkentaminen: mm. tasa-arvolain 1 §, isyyslaki, laki ”eräiden naisjärjestöjen” valtionavusta
  • Tasavertainen edustuksellisuus viranomaisrakenteissa ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen
 • Mies- ja naiserityisen osaamisen vahvistuminen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla
  • Sukupuolierityisen hyvinvointiosaamisen liittäminen pysyväksi osaksi alan peruskoulutusta
  • Yleisinhimillisiin ja myös sukupuolille tyypillisiin ongelmiin ja epäkohtiin puuttuminen ennakoimalla ja sukupuolivaikutukset huomioiden

Miehiin kohdistuva väkivalta

 • Väkivallan kohteeksi joutuneiden miesten auttaminen
  • Tukipalvelujen vahvistaminen lähisuhde- ja katuväkivallan miesuhreille
  • Tiedon lisääminen ammattilaisten ja viranomaisten keskuudessa