Lausunnot ja tiedotteet

31.8.2018 MJKL Lausunto kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta

31.8.2018 MJKL Lausunto luonnoksesta Suomen kahdeksanneksi määräaikaisraportiksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta

28.6.2018 MJKL Tiedote - Viranomaisten toiminta huoltajuuskysymyksissä koetaan puolueelliseksi

27.4.2018 MJKL Lausunto rangaistusten oikeasuhtaisuutta käsittelevästä arviomuistiosta (OM 1 41 2018)

12.4.2018 MJKL lausunto UM Raporttiluonnos vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanosta

28.11.2017 Lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta; oikeusministeriön työryhmän mietintö (OM 31/41/2015)

8.12.2016 MJKL: Poikien heikompaan koulumenestykseen puututtava viipymättä

7.11.2016 MJKL:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle
maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi
sekä niihin liittyviksi laeiksi (STM068:00/2015)

1.11.2016 Kannanotto: Yksin lastaan hoitavalle isälle oikeus perhevapaisiin

9.6.2016 MJKL:n lausunto arviomuistiosta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen yhdistäminen (OM 1/012/2016)

23.5.2016 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto oikeusministeriön teettämästä arviomuistiosta nimilain uudistamistarpeista (OM 24/41/2015)

29.4.2016 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto hallituksen esityksestä laeiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ja tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 2 §:n muuttamiseksi (STM096:00/2015)

10.3.2016 Vain naisjärjestöt voivat saada valtionapua (MJKL lehdistötiedote)

9.9.2015 MJKL:n vastaus Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelman valmistelijoiden kyselyyn tärkeimmistä painopiteistä ja toimenpiteistä

8.4.2015 MJKLn vastaus luonnokseen määräaikaisraportiksi kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta (HELM0589-11)

7.4.2015 MJKL-Lehdistötiedote

7.4.2015 MJKL vaikuttamistoiminnan painopisteet 2015 Hyvinvointi / Koulutus ja työelämä / Erokysymykset

26.8.2014 MJKLn lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta (OM 10/41/4014)

21.1.2014 MJKLn lausunto OM:n mietinnöstä isyyslainsäädännön uudistamiseksi (OM:n mietintöjä ja lausuntoja 56/2013)

17.1.2014 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto THL:n luonnoksesta Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen, Toimintaohjelma 2014–2020

13.9.2013 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä Eduskunnalle rikoslain 20 luvun muuttamisesta (OM 15/41/2011)

19.11.2012 MJKL-Lehdistötiedote

5.11.2012 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto sijaissynnytysjärjestelyistä

5.10.2012 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto luonnoksesta taustamuistioksi koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman laadinnalle

7.9.2012 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä

31.8.2012 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

24.8.2012 Miesjärjestöjen keskusliitto tukee seuraavia lakialoitteita:

Pauli Kiurun aloite: LA 282012 vp

Juho Eerolan aloite: LA 272012 vp

10.5.2011 Miesfoorumin 10.5.2011 osallistujien julkilausuma: Miesnäkökulmaa tulee vahvistaa julkisen vallan ja erityisesti valtion tasa-arvopolitiikassa