Lausunnot ja tiedotteet

22.5.2019 MJKL Lausunto Oikeushallintovirastoselvityksestä (VN-6598-2018)

28.2.2019 MJKL Lausunto lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu -raportista (STM-449-2019)

24.1.2019 MJKL Lausunto Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 (Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta K22/2018)

28.9.2018 MJKL Lausunto ILO Ending violence and harassment in the world of work (TEM/1666/04.03.02/2018)

31.8.2018 MJKL Lausunto kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta

31.8.2018 MJKL Lausunto luonnoksesta Suomen kahdeksanneksi määräaikaisraportiksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta

28.6.2018 MJKL Tiedote - Viranomaisten toiminta huoltajuuskysymyksissä koetaan puolueelliseksi

27.4.2018 MJKL Lausunto rangaistusten oikeasuhtaisuutta käsittelevästä arviomuistiosta (OM 1 41 2018)

12.4.2018 MJKL lausunto UM Raporttiluonnos vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanosta

28.11.2017 Lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta; oikeusministeriön työryhmän mietintö (OM 31/41/2015)

8.12.2016 MJKL: Poikien heikompaan koulumenestykseen puututtava viipymättä

7.11.2016 MJKL:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle
maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi
sekä niihin liittyviksi laeiksi (STM068:00/2015)

1.11.2016 Kannanotto: Yksin lastaan hoitavalle isälle oikeus perhevapaisiin

9.6.2016 MJKL:n lausunto arviomuistiosta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen yhdistäminen (OM 1/012/2016)

23.5.2016 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto oikeusministeriön teettämästä arviomuistiosta nimilain uudistamistarpeista (OM 24/41/2015)

29.4.2016 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto hallituksen esityksestä laeiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ja tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 2 §:n muuttamiseksi (STM096:00/2015)

10.3.2016 Vain naisjärjestöt voivat saada valtionapua (MJKL lehdistötiedote)

9.9.2015 MJKL:n vastaus Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelman valmistelijoiden kyselyyn tärkeimmistä painopiteistä ja toimenpiteistä

8.4.2015 MJKLn vastaus luonnokseen määräaikaisraportiksi kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta (HELM0589-11)

7.4.2015 MJKL-Lehdistötiedote

7.4.2015 MJKL vaikuttamistoiminnan painopisteet 2015 Hyvinvointi / Koulutus ja työelämä / Erokysymykset

26.8.2014 MJKLn lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta (OM 10/41/4014)

21.1.2014 MJKLn lausunto OM:n mietinnöstä isyyslainsäädännön uudistamiseksi (OM:n mietintöjä ja lausuntoja 56/2013)

17.1.2014 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto THL:n luonnoksesta Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen, Toimintaohjelma 2014–2020

13.9.2013 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä Eduskunnalle rikoslain 20 luvun muuttamisesta (OM 15/41/2011)

19.11.2012 MJKL-Lehdistötiedote

5.11.2012 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto sijaissynnytysjärjestelyistä

5.10.2012 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto luonnoksesta taustamuistioksi koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman laadinnalle

7.9.2012 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä

31.8.2012 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

24.8.2012 Miesjärjestöjen keskusliitto tukee seuraavia lakialoitteita:

Pauli Kiurun aloite: LA 282012 vp

Juho Eerolan aloite: LA 272012 vp

10.5.2011 Miesfoorumin 10.5.2011 osallistujien julkilausuma: Miesnäkökulmaa tulee vahvistaa julkisen vallan ja erityisesti valtion tasa-arvopolitiikassa