Miesjärjestöjen keskusliitto MJKL

Mansorganisationernas centralförbund rf | The Central Association for Men´s Organizations in Finland

Liiton tarkoituksena on edistää hyvinvoinnin ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista miesnäkökulmasta. Liitto tavoittelee toimintansa myötä sellaista yhteiskuntaa, jossa hyvinvointi- ja tasa-arvotarpeet kohdataan asettamatta niitä sukupuolen perusteella arvojärjestykseen, ja jossa yhteistyötä vahvistetaan toisia kunnioittavan, kuuntelevan vuorovaikutuksen kautta. Liitto toteuttaa tarkoitustaan

  • tukemalla jäsenjärjestöjään ja näiden keskinäistä yhteistyötä,
  • toimimalla miesten ja poikien hyvinvointia ja asemaa kuvaavan tutkimus-, kehittämis- ja tilastotiedon kokoajana,
  • vaikuttamalla yhteiskunnalliseen asenneilmastoon, päätöksentekoon ja lainsäädäntöön,
  • toteuttamalla kampanjoita ja seminaareja, sekä
  • edustamalla miesnäkökulmaa erilaisissa yhteistyörakenteissa.

Hallitus 2023-2024
Kimmo Runonen, pj | Ahti Hurmalainen, vpj | Antti Alén | Matti Autio | Petri Guilland | Hannes Ruokokoski | Eppu Saarela

Pääsihteeri
Tomi Timperi

Jäsenjärjestöt
Miessakit ry
Vihreä Miesliike ry
Suomen Vanhempainliitto ry
PerusÄijät ry
Isät lasten asialla ry
Elatusvelvollisten liitto ry
Propo Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry
Miesten tasa-arvo ry

Säännöt
MJKL:n säännöt

Tietosuojaseloste
MJKL Tietosuoja- ja rekisteriseloste