Miesjärjestöjen keskusliitto MJKL

Mansorganisationernas centralförbund rf

The Central Association for Men´s Organizations in Finland

Liiton tarkoituksena on edistää hyvinvoinnin ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista miesnäkökulmasta. Liitto tavoittelee toimintansa myötä sellaista yhteiskuntaa, jossa hyvinvointi- ja tasa-arvotarpeet kohdataan asettamatta niitä sukupuolen perusteella arvojärjestykseen, ja jossa yhteistyötä vahvistetaan toisia kunnioittavan, kuuntelevan vuorovaikutuksen kautta. Liitto toteuttaa tarkoitustaan

  • tukemalla jäsenjärjestöjään ja näiden keskinäistä yhteistyötä,
  • toimimalla miesten ja poikien hyvinvointia ja asemaa kuvaavan tutkimus-, kehittämis- ja tilastotiedon kokoajana,
  • vaikuttamalla yhteiskunnalliseen asenneilmastoon, päätöksentekoon ja lainsäädäntöön,
  • toteuttamalla kampanjoita ja seminaareja, sekä
  • edustamalla miesnäkökulmaa erilaisissa yhteistyörakenteissa.

Hallitus 2017-2018
Jyrki Lohi, pj / Antti Alén, vpj / Teemu Hokkanen / Ahti Hurmalainen / Hannes Ruokokoski

Jäsenjärjestöt
Miessakit ry
Vihreä Miesliike ry
Suomen Vanhempainliitto ry
PerusÄijät ry
Isät lasten asialla ry
Elatusvelvollisten liitto ry

Säännöt
MJKL:n säännöt